• CZ
 • Prohlášení o ochraně dat STEAG

  Můžete se na nás spolehnout v rozsahu ochrany soukromí vašich osobních údajů... Jelikož je ochrana soukromí během zpracovávání vašich údajů pro firmu STEAG Energo Mineral Sp. z o.o. důležitou záležitostí, zohledňujeme ji při jakýchkoliv našich obchodních procesech.

  Právě proto bychom chtěli využít možnost, abychom vám vysvětlili směrnice, které uplatňujeme při zpracovávání osobních údajů. Toto prohlášení a veškeré jiné informace, které mohou souviset se zpracováváním a využíváním vašich osobních údajů, budou zajišťovány v každém místě na těchto stránkách, žádáme-li o odeslání takových údajů.

  1. Informace o přehledu osobních údajů

  1.1. Ochrana osobních údajů je pro STEAG Energo Mineral Sp. z o.o. důležitá. Proto provozuje v impressu zmiňovaná společnost STEAG („STEAG“) jako zodpovědný subjekt podle článku 4 č.7 DSGVO tyto webové stránky.

  1.2 Osobu pověřenou ochranou dat můžete kontaktovat poštou na následující adrese:

  STEAG s.r.o.
  Osoba pověřená ochranou dat koncernu
  Erwin Wolff
  Rüttenscheider Straße 1-3
  45128 Essen
  +49 201 801-4334
  datenschutz@steag.com 

  2. Přehled osobních údajů při návštěvě naší webové stránky

  2.1. Můžete využít celou nabídku STEAG Energo Mineral Sp. z o.o., zveřejněnou na internetu, aniž byste museli zadávat vaše osobní údaje. Pouze několik málo nabídek a služeb, které se nacházejí na našich stránkách, vyžaduje z vaší strany zadání osobních údajů.

  2.2 Pokud využíváte internetovou nabídku společnosti STEAG Energo Mineral Sp. z o.o., přístupová data se automaticky zobrazí a vyhodnotí pomocí internetového serveru (webového serveru) společnosti STEAG Energo Mineral Sp. z o.o.. Tato data nelze přiřadit určité osobě, každý uživatel zůstane anonymní.

  K zobrazeným datům patří

  • IP-adresa
  • Datum a čas požadavku
  • Rozdílnost časového pásma oproti Greenwichského hlavního času (GMT)
  • Obsah požadavku (konkrétní strana)
  • Přístupový status/HTTP - kód stavu
  • příslušné množství přenesených dat
  • webová stránka, ze které přišel požadavek
  • prohlížeč
  • Provozní systém a jeho rozhraní
  • jazyk a verze softwaru prohlížeče

  Tato data se zprostředkují při vyvolání jednotlivých internetových stránek pomocí vašeho internetového prohlížeče na náš webový server. Právní základ je čl. 6 odst. 1 písmeno f DS-GVO.

  2.3 Pokud nás kontaktujete přes kontaktní formulář, dáváte svolení s tím, že vaše uvedené údaje (např. vaše e-mailová adresa, vaše jméno, vaše telefonní číslo) uložíme, abychom zodpověděli vaše otázky. Po zpracování vašeho dotazu budou vaše údaje smazány.

  2. 4 Doba uchovávání vašich osobních dat?

  3. Cookies

  Kromě toho v několika oblastech naší internetové nabídky používáme cookies. Cookies jsou malé datové elementy, které může internetový server posílat na váš počítač. Pomocí takovýchto cookies lze váš počítač během doby vaší návštěvy na naší internetové nabídce identifikovat nebo vám usnadnit požívání našich internetových stránek. Nepoužíváme cookies ke sběru osobních údajů. Máte možnost nastavit váš internetový prohlížeč tak, abyste byli informováni o přijetí nebo odmítnutí cookies. Bližší informace najdete například v nápovědě k vašemu internetovému prohlížeči.

  4. Statistická vyhodnocení pomocí Matomo Naše webové stránky používají Matomo, otevřený software (http://de.matomo.org), a to ke statistickému vyhodnocení přístupu uživatelů. Informace získané pomocí cookies se přenesou na náš server a uloží se k účelům analýzy využití, která slouží k optimalizaci webových stránek. Vaše IP- adresa je při tomto procesu anonymizována, takže jako uživatel pro nás zůstanete anonymní. Server, na kterém jsou uložena statistická data, se nachází v našem výpočetním středisku v Essenu, Německo. Pokud nesouhlasíte s uložením a vyhodnocením těchto dat z vaší návštěvy, pak máte poté možnost kdykoli zamítnout uložení a využití dat pomocí kliknutím myši. V takovém případě se na vašem prohlížeči uloží tzv. opt-out-cookie, což má za následek, že Matomo nezíská žádná data. Pozor! Pokud smažete vaše cookies, má to za následek, že se smažou také opt-out-cookies a musíte je znovu aktivovat.

  5. Námitka nebo odvolání proti zpracování vašich dat

  5.1 Pokud jste udělili souhlas se zpracováním vašich dat, můžete ho kdykoli odvolat. Odvolání ovlivní přípustnost zpracování vašich osobních dat, poté co jste je proti nám vyslovili.

  5.2 Pokud postavíme zpracování vašich osobních dat na vyvážení zájmů, můžete vyslovit odvolání proti jejich zpracování. To v případě, že zpracování není nutné ke naplnění smlouvy s vámi, což představíme při následném popisu funkcí. Při vykonání podobného odmítnutí prosíme o uvedení důvodů, proč bychom neměli zpracovávat vámi uvedená osobní data. V případě vašeho oprávněného odmítnutí zkontrolujeme situaci a buď nastavíme, popř. přizpůsobíme zpracování dat nebo uvedeme důvody, které nás nutí k dalšímu zpracování dat.

  5.3 Samozřejmě můžete kdykoli odmítnout zpracování vašich osobních dat pro účely reklamy a datovou analýzu. O odmítnutí reklamy z vaší strany nás můžete informovat pomocí následujících kontaktních údajů: …

  6. Vaše práva

  6.1 Máte vůči nám následující práva týkající se vaši osobních údajů:

  • Právo na informace,
  • Právo na opravu nebo smazání,
  • Právo na omezení zpracování,
  • Právo na nesouhlas se zpracováním,
  • Právo na přenositelnost dat.

  6.2 Dále máte právo podat u úřadu pro dohled nad ochranou dat stížnost na to, abychom zpracovávali vaše osobní údaje.

  Stand 30.06.2020