• CZ
 • Logistické možnosti a skladování

  Našim zákazníkům zaručujeme včasné a spolehlivé dodávky.

  Při zajišťování dodávek pro naše zákazníky nás podporuje JD – náš společník a zároveň odborník na dopravní služby jak v Polsku, tak v zahraničí. Bezpečnost dodávek je zaručována vozovým parkem, jejž tvoří více než 80 vozidel, která vlastní JD, a soubor subdodavatelových vozidel. Pro plnění zakázek pro naše odběratele máme k dispozici celkem cca 500 vozidel.

  Skladovací schopnosti

  Skladové terminály STEAG Energo Mineral představují možnost skladovat cca 50 000 tun popílku. Máme k dispozici moderní techniku pro zajištění překládky a skladování. Tato technika byla zčásti navržena a postavena firmou STEAG Energo Mineral v areálu elektráren a kogeneračních tepláren, jež s námi spolupracují. Díky uplatněným řešením byly naše instalace propojeny s dosavadními systémy odlučování popele.

  Optimalizace dodavatelského řetězce nám dovoluje flexibilně a stabilně realizovat objednávky. Díky našemu logistickému zázemí jsme stabilní a spolehlivý partner jak pro stavební obor, tak pro energetický sektor. Subjektům, u nichž vzniká VPS, zaručujeme kontinuitu odběru i v zimních měsících a našim zákazníkům zajišťujeme dostupnost popele i v situaci přestávek ve výrobě elektráren a kogeneračních tepláren.

  Terminály a skladovací silážní věže STEAG Energo Mineral: