• CZ
 • Rozsah laboratorních zkoušek
  Kontakt na naši laboratoř

  Výrobky nabízené firmou STEAG jsou nepřetržitě kontrolovány. Na naše výrobky se vztahuje certifikační proces, jenž je prováděn ve spolupráci s ústavem Instytut Techniki Budowlanej [Ústav stavební techniky] ve Varšavě.

  Laboratoř STEAG Energo Mineral provádí řadu zkoušek a rozborů vzorků popílků, jež vycházejí z požadavků normy PN-EN 450-1. Provádíme mj. zkoušky takových parametrů, jako jsou:

  • ztráty pražení
  • jemnost
  • obsah volného oxidu vápenatého
  • stálost objemu
  • stanovení pucolánové aktivity

  Laboratoř těsně spolupracuje s akreditovaným Ústavem keramiky a stavebních materiálů v Opolí, v němž jsou zkoumány popílky v rámci externího dohledu.

  Pro naše odběratele nabízíme pomoc při zpracovávání skladby pro použití VPS ve výrobě stavebnin.