• CZ
 • Filozofie jednání

  Filozofie STEAG Energo Mineral se zakládá na čtyřech pilířích, které představují naše každodenní jednání při stycích se zákazníky, dodavateli, pracovníky.

  Partnerství

  Partnerství je pro nás prioritou. Staráme se o pevné a na vzájemné důstojnosti založené vztahy z obchodními partnery a spolupracovníky. Podporujeme partnery znalostmi a zkušenostmi.

  Budujeme důvěru, sdílíme pravdivé informace o naší činnosti. Transparentnost je klíčovým prvkem naší obchodní strategie.

  Odpovědnost

  Podnikání reálně ovlivňuje životní prostředí, v němž působí – spoluodpovídá za něj.

  Proto v STEAG Energo Mineral spojujeme realizaci obchodních cílů s péčí o životní prostředí. Jsme si vědomi, že naše každodenní činnost ovlivňuje nejbližší okolí. Tyto souvislosti způsobují, že můžeme aktivně vytvářet jeho budoucnost.

  Staráme se o vyrovnaný a bezpečný rozvoj společnosti tím, že své působení zakládáme na pravidlech etiky v podnikání a korporačních hodnotách. Netolerujeme úplatkářství a nekalé tržní praktiky.

  Bezpečnost a zdraví zaměstnanců jsou pro nás prvořadé hodnoty. Dbáme o přátelské pracovní podmínky a spokojenost a rozvoj zaměstnanců.

  Rozvoj

  Tím, že chceme plně využít náš potenciál, důsledně realizujeme námi určené strategické cíle. Nákladová a operační efektivita a flexibilita při jednání nám dovoluje rychle reagovat jak na šance, tak i ohrožení, která vznikají v obchodním prostředí.

  Investice do rozvoje jsou pro nás základem pro vytvoření stabilní, účinné a přátelské organizace vůči životnímu prostředí. Činíme kroky pro nová řešení a zvedání zaměstnaneckých kompetencí společně s našimi klíčovými partnery – vědeckými a výzkumnými středisky.

  Spolupracujeme s vysokou školou Akademia Górniczo-Hutnicza [Vysoká báňská a hutnická škola] v Krakově, ústavy Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych [Ústav keramiky a stavebních materiálů] v Opolí a Instytut Techniki Budowlanej [Ústav stavební techniky] ve Varšavě.

  Systematicky vyvíjíme nabídku výrobků a zákaznické moderní komunikační kanály, podílíme se na růstu konkurenceschopnosti trhu.