• CZ
  • Představenstvo

    Lidský kapitál je základem pro vybudování konkurenční výhody na současných trzích. Náš tým se skládá z kvalifikovaných odborníků odpovědných za kvalitu nabízených výrobků a služeb a účinnou rozvojovou strategii.

    V STEAG Energo Mineral je oceňováno moudré a účinné řízení. Členové představenstva společně odpovídají za celek podniku. Jejich činnost je přímým výsledkem naší organizační kultury a filozofie.