• CZ
 • Profil produktu

  Směs popílku a strusky

  Směs popílku a strusky je tvořena z kombinace popílku, popela a sklovitých frakcí strusky.Jejími základními složkami jsou hlinitokřemičitany (SiO2 i Al2O3). Díky svým fyzikálním a chemickým vlastnostem se směs popela a strusky používá v:

  • inženýrském stavitelství (silniční a železniční násypy, podkladní vrstvy silnic a dálnic)
  • výrobě keramických materiálů: cihel a tvárnic
  • povrchovém tvrzení
  • rekultivaci důlních děl

  Zkoušky vlastností směsí popela a strusky nabízených STEAG Energo Mineral provedlo nezávislé akreditované centrum: Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki Energopomiar [Měřicí a výzkumná pracoviště energetických zařízení Energopomiar].