• PL
 • Ochrona prywatności danych

  Twoje prawo - nasz obowiązek

  Możesz na nas liczyć w zakresie ochrony prywatności Twoich danych osobowych... ponieważ chronienie prywatności podczas przetwarzania Twoich danych jest ważną kwestią dla firmy STEAG Energo Mineral Sp. z o.o., braną pod uwagę we wszystkich naszych procesach biznesowych.

  Dlatego też chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby wyjaśnić wytyczne, które stosujemy do przetwarzania danych osobowych. Niniejsze oświadczenie i wszelkie inne informacje, które mogą być związane z przetwarzaniem i wykorzystaniem Twoich danych osobowych, będą zapewniane w każdym miejscu na tej stronie, gdzie prosimy o przesłanie takich danych.

  1. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych

  1.1 Firma STEAG Energo Mineral Sp. z o.o. przywiązuje olbrzymią wartość do ochrony danych osobowych. Dlatego kwestią tą zajmuje się wskazana w nocie prawnej spółka STEAG („STEAG”) jako podmiot odpowiedzialny w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO niniejszych stron internetowych.

  1.2 Kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony danych możliwy jest drogą pocztową pod poniższym adresem:

  STEAG GmbH
  Specjalista ds. ochrony danych w koncernie
  Erwin Wolff
  Rüttenscheider Straße 1-3
  45128 Essen
  +49 201 801-4334
  datenschutz@steag.com 

  2. Gromadzenie danych osobowych w trakcie odwiedzin naszej strony internetowej

  2.1. Mogą Państwo korzystać z prawie całej oferty internetowej STEAG Energo Mineral Sp. z o.o. bez konieczności podawania danych osobowych. Tylko kilka ofert i usług, które można znaleźć na naszych stronach, wymaga podania danych osobowych, aby można było z nich korzystać.

  2.2 Przy korzystaniu ze strony internetowej STEAG Energo Mineral Sp. z o.o. serwery internetowe STEAG Energo Mineral Sp. z o.o. (serwery sieciowe) automatycznie zapisują i analizują dane techniczne dostępu. Dane te nie mogą być jednak przypisane do konkretnej osoby, a indywidualny użytkownik pozostaje anonimowy.

  Do rejestrowanych danych należą:

  • adres IP
  • data i godzina dostępu
  • różnica strefy czasowej do czasu Greenwich Mean Time (GMT)
  • wywoływana treść (konkretna strona)
  • status kodu dostępu/HTTP
  • każdorazowo przekazywana objętość danych
  • strona internetowa żądająca dostępu
  • przeglądarka
  • system operacyjny i jego nakładki
  • język i wersja oprogramowania przeglądarki

  Powyższe dane przekazywane są do naszego serwera sieci web za pośrednictwem Państwa strony internetowej przy żądaniu dostępu do poszczególnych podstron witryny. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  2.3. Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie przez nas podanych przez Państwa danych (np. adresu e-mail, imienia i nazwiska, numeru telefonu) w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Po przetworzeniu Państwa zapytania Państwa dane są usuwane.

  2. 4 Jak długo przechowywane są dane osobowe?

  3. Pliki cookie

  Ponadto w kilku miejscach naszej oferty internetowej korzystamy z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które serwer internetowy może przesyłać do Państwa komputera. Takie pliki cookie mogą identyfikować Państwa komputer w czasie wizyty na naszej stronie internetowej lub ułatwiać korzystanie z naszych stron internetowych. Nie używamy plików cookie do gromadzenia danych osobowych. Mają Państwo możliwość ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby byli Państwo informowani o akceptacji lub odrzuceniu plików cookie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na przykład w systemie pomocy przeglądarki internetowej.

  4. Analizy statystyczne za pośrednictwem Matomo Do analizy statystycznych dostępu użytkownika nasza strona internetowa korzysta z Matomo, oprogramowania typu open source (http://de.matomo.org). Informacje o korzystaniu generowane przez pliki cookie są przekazywane na nasz serwer i przechowywane w celu analizy korzystania, co służy optymalizacji naszej strony internetowej. W trakcie tego procesu Państwa adres IP zostaje natychmiast zanonimizowany, dzięki czemu jako użytkownik pozostaną Państwo dla nas anonimowi. Serwer, na którym przechowywane są dane statystyczne, znajduje się w naszym centrum komputerowym w Essen w Niemczech. Jeśli nie zgadzają się Państwo na przechowywanie i analizę tych danych z odwiedzin strony, mogą Państwo później sprzeciwić się przechowywaniu i korzystaniu w dowolnym momencie kliknięciem myszką. W takim przypadku w przeglądarce zapisywany jest tzw. plik cookie opt-out, co oznacza, że Matomo nie gromadzi żadnych danych sesji. Uwaga: Jeśli usuną Państwo swoje pliki cookie, plik cookie opt-out również zostanie usunięty i być może będzie trzeba go ponownie aktywować.

  Matomo OptOut

  5. Sprzeciw wobec przetwarzania danych lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie

  5.1 Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą Państwo ją w każdej chwili wycofać. Takie cofniecie zgody ma wpływ na zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych po jej przekazaniu nam przez Państwa.

  5.2 W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na wyważeniu interesów, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Ma to miejsce w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne głównie do wykonania umowy z Państwem, na co zawsze zwracamy uwagę w dalszym opisie funkcji. Wnosząc taki sprzeciw, prosimy o wyjaśnienie powodów, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w taki sposób, w jaki to czynimy. W przypadku Państwa uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i wstrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych, lub wskażemy Państwu ważne, ważne i uzasadnione powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie danych.

  5.3 W każdej chwili mogą Państwo oczywiście sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. O swoim sprzeciwie wobec przekazywania reklam mogą nas Państwo poinformować pod następującym adresem: …

  6. Państwa prawa

  6.1 W odniesieniu do Państwa danych osobowych mają Państwo wobec nas następujące prawa:

  • Prawo do informacji,
  • Prawo do korekty lub usunięcia danych,
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • Prawo do przenoszalności

  6.2 Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.