• PL
 • Ochrona prywatności danych

  Twoje prawo - nasz obowiązek

  Możesz na nas liczyć w zakresie ochrony prywatności Twoich danych osobowych... ponieważ chronienie prywatności podczas przetwarzania Twoich danych jest ważną kwestią dla firmy STEAG Energo Mineral Sp. z o.o., braną pod uwagę we wszystkich naszych procesach biznesowych.

  Dlatego też chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby wyjaśnić wytyczne, które stosujemy do przetwarzania danych osobowych. Niniejsze oświadczenie i wszelkie inne informacje, które mogą być związane z przetwarzaniem i wykorzystaniem Twoich danych osobowych, będą zapewniane w każdym miejscu na tej stronie, gdzie prosimy o przesłanie takich danych.

  1. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych

  1.1 Firma STEAG Energo Mineral Sp. z o.o. przywiązuje olbrzymią wartość do ochrony danych osobowych. Dlatego kwestią tą zajmuje się wskazana w nocie prawnej spółka STEAG („STEAG”) jako podmiot odpowiedzialny w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO niniejszych stron internetowych.

  1.2 Kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony danych możliwy jest drogą pocztową pod poniższym adresem:

  STEAG GmbH
  Specjalista ds. ochrony danych w koncernie
  Erwin Wolff
  Rüttenscheider Straße 1-3
  45128 Essen
  +49 201 801-4334
  datenschutz@steag.com 

  2. Gromadzenie danych osobowych w trakcie odwiedzin naszej strony internetowej

  2.1. Mogą Państwo korzystać z prawie całej oferty internetowej STEAG Energo Mineral Sp. z o.o. bez konieczności podawania danych osobowych. Tylko kilka ofert i usług, które można znaleźć na naszych stronach, wymaga podania danych osobowych, aby można było z nich korzystać.

  2.2 Przy korzystaniu ze strony internetowej STEAG Energo Mineral Sp. z o.o. serwery internetowe STEAG Energo Mineral Sp. z o.o. (serwery sieciowe) automatycznie zapisują i analizują dane techniczne dostępu. Dane te nie mogą być jednak przypisane do konkretnej osoby, a indywidualny użytkownik pozostaje anonimowy.

  Do rejestrowanych danych należą:

  • adres IP
  • data i godzina dostępu
  • różnica strefy czasowej do czasu Greenwich Mean Time (GMT)
  • wywoływana treść (konkretna strona)
  • status kodu dostępu/HTTP
  • każdorazowo przekazywana objętość danych
  • strona internetowa żądająca dostępu
  • przeglądarka
  • system operacyjny i jego nakładki
  • język i wersja oprogramowania przeglądarki

  Powyższe dane przekazywane są do naszego serwera sieci web za pośrednictwem Państwa strony internetowej przy żądaniu dostępu do poszczególnych podstron witryny. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  2.3. Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie przez nas podanych przez Państwa danych (np. adresu e-mail, imienia i nazwiska, numeru telefonu) w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Po przetworzeniu Państwa zapytania Państwa dane są usuwane.

  2. 4 Jak długo przechowywane są dane osobowe?

  3. Pliki cookie

  Ponadto w kilku miejscach naszej oferty internetowej korzystamy z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które serwer internetowy może przesyłać do Państwa komputera. Takie pliki cookie mogą identyfikować Państwa komputer w czasie wizyty na naszej stronie internetowej lub ułatwiać korzystanie z naszych stron internetowych. Nie używamy plików cookie do gromadzenia danych osobowych. Mają Państwo możliwość ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby byli Państwo informowani o akceptacji lub odrzuceniu plików cookie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na przykład w systemie pomocy przeglądarki internetowej.

  4. Analizy statystyczne za pośrednictwem Matomo Do analizy statystycznych dostępu użytkownika nasza strona internetowa korzysta z Matomo, oprogramowania typu open source (http://de.matomo.org). Informacje o korzystaniu generowane przez pliki cookie są przekazywane na nasz serwer i przechowywane w celu analizy korzystania, co służy optymalizacji naszej strony internetowej. W trakcie tego procesu Państwa adres IP zostaje natychmiast zanonimizowany, dzięki czemu jako użytkownik pozostaną Państwo dla nas anonimowi. Serwer, na którym przechowywane są dane statystyczne, znajduje się w naszym centrum komputerowym w Essen w Niemczech. Jeśli nie zgadzają się Państwo na przechowywanie i analizę tych danych z odwiedzin strony, mogą Państwo później sprzeciwić się przechowywaniu i korzystaniu w dowolnym momencie kliknięciem myszką. W takim przypadku w przeglądarce zapisywany jest tzw. plik cookie opt-out, co oznacza, że Matomo nie gromadzi żadnych danych sesji. Uwaga: Jeśli usuną Państwo swoje pliki cookie, plik cookie opt-out również zostanie usunięty i być może będzie trzeba go ponownie aktywować.

  5. Sprzeciw wobec przetwarzania danych lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie

  5.1 Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, mogą Państwo ją w każdej chwili wycofać. Takie cofniecie zgody ma wpływ na zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych po jej przekazaniu nam przez Państwa.

  5.2 W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na wyważeniu interesów, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Ma to miejsce w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne głównie do wykonania umowy z Państwem, na co zawsze zwracamy uwagę w dalszym opisie funkcji. Wnosząc taki sprzeciw, prosimy o wyjaśnienie powodów, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w taki sposób, w jaki to czynimy. W przypadku Państwa uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i wstrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych, lub wskażemy Państwu ważne, ważne i uzasadnione powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie danych.

  5.3 W każdej chwili mogą Państwo oczywiście sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. O swoim sprzeciwie wobec przekazywania reklam mogą nas Państwo poinformować pod następującym adresem: …

  6. Państwa prawa

  6.1 W odniesieniu do Państwa danych osobowych mają Państwo wobec nas następujące prawa:

  • Prawo do informacji,
  • Prawo do korekty lub usunięcia danych,
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • Prawo do przenoszalności

  6.2 Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

  Stand 30.06.2020