• PL
 • Stopka redakcyjna

  Wydawca
  STEAG Energo Mineral Sp. z o.o.
  Piastowska 3
  45-081 Opole

  Telefon +48 32 786 93 25
  sekretariat@energomineral.pl

  Reprezentowana przez Zarząd
  Cezary Smyk, Prezes Zarządu
  Adam Leszkiewicz, Członek Zarządu

  Siedziba spółki
  Opole

  Sąd rejestrowy
  Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy KRS nr:0000011439

  Numer NIP
  222-07-28-762

  Wydawca
  STEAG Energo Mineral Deutschland GmbH 
  Westhafenstraße 1
  13353 Berlin
  Germany

  Telefon +49 30 398 00 85 0 
  info@energomineral.de

  Reprezentowana przez Zarząd
  Paweł Kadłubowski, Geschäftsführung
  Wolfgang Beer, Geschäftsführung

  Siedziba spółki 
  Berlin

  Sąd rejestrowy
  Charlottenburg

  Rejestr handlowy 
  HRB 183135 B

  Numer NIP
  DE 311458932

  Odpowiedzialność za redakcję
  W razie pytań do STEAG Energo Mineral Sp. z o.o. / STEAG Energo Minerals GmbH lub treści tej strony internetowej prosimy o kontakt z:

  Małgorzata Janc - STEAG Energo Mineral Sp. z o.o.
  malgorzata.janc@energomineral.pl

  Anna Czernych - STEAG Energo Mineral Deutschland GmbH
  czernych@energomineral.de

  Patrycja Pelc - STEAG Energo Mineral Deutschland GmbH
  pelc@energomineral.de