• PL
 • Filozofia przedsiębiorstwa

  Filozofia STEAG Energo Mineral opiera się na trzech filarach, określających nasze codzienne działania w kontaktach z klientami, dostawcami i pracownikami.

  Partnerstwo

  Partnerstwo jest dla nas najważniejszym priorytetem. Dbamy o trwałe i oparte na wzajemnym szacunku relacje z kontrahentami  i współpracownikami. Wspieramy naszych partnerów wiedzą i doświadczeniem.

  Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności. Transparentność jest kluczowym elementem naszej strategii biznesowej.

  Odpowiedzialność

  Działalność biznesowa ma realny wpływ na środowisko, w którym funkcjonuje – jest za nią współodpowiedzialna.

  Dlatego w STEAG Energo Mineral łączymy realizację celów biznesowych z jednoczesną troską o środowisko naturalne. Mamy świadomość, że naszymi codziennymi działaniami wpływamy na najbliższe otoczenie. Te zależności sprawiają, że możemy aktywnie kształtować jego przyszłość.

  Dbamy o zrównoważony i bezpieczny rozwój spółki działając w oparciu o zasady etyki biznesowej oraz wartości korporacyjne. Nie tolerujemy korupcji ani nieuczciwych praktyk rynkowych.

  Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są dla nas nadrzędnymi wartościami. Troszczymy się o przyjazne warunki pracy oraz satysfakcję i rozwój pracowników.

  Rozwój

  Chcąc w pełni wykorzystać nasz potencjał konsekwentnie realizujemy obrane cele strategiczne. Efektywność kosztowa i operacyjna oraz elastyczność w działaniu pozwala nam szybko reagować zarówno na szanse jak i zagrożenia pojawiające się w otoczeniu biznesowym.

  Inwestycje w rozwój są dla nas istotą tworzenia stabilnej, skutecznej i przyjaznej środowisku organizacji. Działania na rzecz  nowych rozwiązań i podnoszenia kompetencji pracowników podejmujemy wspólnie z naszymi kluczowymi partnerami: ośrodkami naukowymi i badawczymi.

  Współpracujemy z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie, Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu oraz Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.

  Systematycznie rozwijając ofertę produktową i nowoczesne kanały komunikacji z klientami przyczyniamy się do wzrostu konkurencyjności rynku.