• PL
  • Zarząd

    Kapitał ludzki jest podstawą budowania przewagi konkurencyjnej na współczesnych rynkach. Nasz zespół tworzą wykwalifikowani specjaliści odpowiedzialni za jakość oferowanych produktów i usług oraz efektywną strategię rozwoju.

    W STEAG Energo Mineral liczy się mądre i skuteczne zarządzanie. Członkowie zarządu wspólnie odpowiadają za całokształt przedsiębiorstwa. Ich działania wynikają bezpośrednio z naszej kultury organizacyjnej i filozofii.